Liczba odsłon strony: 351482

Tucholski Park Krajobrazowy

Wpisane przez : 23-May-2014 Wpisane przez: Administrator Opublikowane w: Tucholski Park Krajobrazowy Odsłony: 434 Komentarze: 0

Tucholski Park Krajobrazowy został utworzony w 1985 r. w ramach światowej tendencji ustanawiania parków narodowych i rezerwatów przyrody, w celu ochrony południowo-wschodniego regionu Borów Tucholskich. Wytyczenie na mapie granic parku pozwala na ochronę elementów tworzących krajobraz przed niepożądanymi przekształceniami oraz stworzenie warunków do uprawiania turystyki kwalifkowanej.

Ze względu na sposób użytkowania powierzchni, charakter parku można określić jako leśno-rolny, ponieważ ponad 86% jego terenu zajmują lasy, a użytki rolne prawie 9%. Granice parku naszkicował już ponad 20 tys. lat temu lodowiec skandynawski, pozostawiając po sobie równinę sandrową urozmaiconą licznymi pagórkami, morenowymi wzgórzami i wydmami. Ten młodoglacjalny krajobraz przecina dolina malowniczej i dynamicznej rzeki Brdy. Cofające się masywy lądolodu naniosły na teren parku skruszone skały w postaci iłów, piasków, żwirów oraz głazów narzutowych i wypełniły wodą zagłębienia rynnowe i wytopiskowe, tworząc liczne jeziora.

>>>więcej info<<<

Panel Tool

Reset